polityka prywatności

Prywatność moich Gości jak również osób odwiedzających stronę internetową APARTAMENTÓW ZACISZE jest dla mnie bardzo ważna. Informacje na temat tego jak gromadzę i przetwarzam dane osobowe oraz jakimi kieruje się, zasadami zawarłam w Polityce prywatności, którą poniżej udostępniam. Nie pomijam w niej kwestii związanej z umożliwieniem Państwu realizacji praw przewidzianych przepisami: 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dla czytelności aktu podzieliłam go na zatytułowane części, niemniej w każdej chwili w razie wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji. Na każde zapytanie kierowane na adres  info.zacisze@gmail.com odpowiadam niezwłocznie.


Kto zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe:

Agnieszka Lovell

89-504 Poczta Legbąd, Klocek 31
NIP: 5782479805
mail: zacisze@gmail.com


Jakie dane zbieram i dlaczego:

Składając zapytanie dot. wypoczynku w APARTAMENTACH ZACISZE, a następnie korzystając z moich usług, stajecie się Państwo automatycznie stroną umowy najmu. To uprawnia mnie, a nawet zobowiązuje do zbierania danych osobowych, poszczególne cele, zakres danych oraz podstawy prawne działania zawiera poniższa tabela. W tabeli wskazuje również czas, przez jaki przetwarzam dane, a jest on możliwie najkrótszy w stosunku dla celu, do jakiego je zebrałam.

Cel przetwarzania Rodzaj danych Wymóg /dobrowolność podania danych/źródło danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Składanie zapytań poprzez formularz kontaktowy

dane dot. tożsamości dane kontaktowe (adres mail)

Dane zebrane poprzez stronę www.apartamentyborytucholskie.pl Podanie danych dobrowolne, brak podania adresu mail uniemożliwia skorzystanie z tej formy komunikacji. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane po okresie 12 miesięcy są usuwane.
Kontakt telefoniczny

dane dot. tożsamości dane kontaktowe (numer telefonu)

Dane zebrane w bezpośredniej rozmowie. Podanie danych jest dobrowolne. Bez podania danych dot. tożsamości również udzielam informacji. Dane nie są przechowywane.
Rezerwacja noclegów za pośrednictwem formularza rezerwacji online lub portali pośredniczących np. Booking, Airbnb itp. dane dot. tożsamości dane kontaktowe (numer telefonu, adres mail) data rezerwacji Dane zebrane poprzez stronę www.apartamentyborytucholskie.pl lub za pośrednictwem portali pośredniczących na wskazany adres mailowy. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych uniemożliwia jej zawarcie. Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane po okresie 12 miesięcy są usuwane. Uwaga W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności (PayU SA, PayPal Sp. z o. o.), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przeze mnie.
Rezerwacja noclegów w bezpośrednim kontakcie telefonicznym dane dot. tożsamości dane kontaktowe (numer telefonu, adres mail) data rezerwacji Dane zebrane w bezpośredniej rozmowie. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych uniemożliwia jej zawarcie. Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane po okresie 12 miesięcy są usuwane.

Zarządzanie płatnościami, opłatami, obciążeniami, księgowanie wyciągów bankowych

dane dot. tożsamości kwota numer konta bankowego data operacji bankowej Dane pochodzą z banku prowadzącego obsługę konta firmowego. Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zdarzenia zaistniało. Okres zgodny z wymaganiami określonymi dla przechowywania dokumentów księgowych.
Potwierdzenie rezerwacji dane dot. tożsamości dane kontaktowe (adres mail) data rezerwacji Dane zebrane w procesie rezerwacji i płatności. Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane po okresie 12 miesięcy są usuwane.
Rejestracja Gości dane dot. tożsamości (w tym numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) dane adresowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres mail) data rezerwacji marka i numer rejestracyjny pojazdu
(w przypadku korzystania z miejsca parkingowego na terenie posesji) określenie apartamentu data przyjazdu i wyjazdu inf. nt. liczby osób towarzyszących uwagi dot. pobytu
Dane uzyskane w bezpośredniej rozmowie. Podanie danych jest wymogiem umownym (zapis regulaminu). Niepodanie danych uniemożliwia jej wykonanie. Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane dot. liczby osób towarzyszących i dane dot. pojazdu są anonimizowane po 30 dniach, pozostałe dane są usuwane po upływie 12 miesięcy.
Monitoring posesji wizerunek Dane pochodzą z kamer umieszczonych na posesji. Uzasadniony interes polegający na ochronie osób i mienia art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 30 dni dane są nadpisywane na dysku
         
Wystawianie dowodów księgowych (rachunków/ faktur VAT) dane dot. tożsamości dane kontaktowe dane finansowe Dane zebrane w procesie rejestracji Gości. Realizacja umowy, wypełnianie obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w zw. z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zdarzenia zaistniało. Okres zgodny z wymaganiami określonymi dla przechowywania dokumentów księgowych.
Dochodzenie praw z tytułu najmu dane dot. tożsamości dane kontaktowe dane dot. szkody Dane zebrane w procesie rejestracji Gości. Ochrona uzasadnionego interesu polegająca na odzyskiwaniu należności art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane przetwarzane do czasu odzyskania należności z tytułu naprawienia szkody w mieniu, nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia umowy najmu (zgodnie z art. 677 KC).
Odsyłanie Gościom pozostawionych rzeczy dane dot. tożsamości dane kontaktowe dane adresowe Dane zebrane w procesie rejestracji Gości. Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do czasu potwierdzenia otrzymania paczki przez przewoźnika.
Dostosowywanie prezentowanej treści na stronie internetowej do preferencji użytkownika, prowadzenie statystyk, hosting danych (stosowanie plików cookie) dane techniczne (adres IP nazwa domeny data i godzina żądania przekierowująca witryna internetowa inne parametry URL) Dane zebrane za pośrednictwem strony www.apartamentyborytucholskie.pl Uzasadniony interes polegający na ulepszaniu prowadzonej strony internetowej, bezpieczeństwo danych art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane anonimowe.
Udoskonalenie oferowanych usług (ankieta) dane dot. tożsamości dane kontaktowe uwagi dot. pobytu Dane zebrane bezpośrednio poprzez ankietę. Zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane po okresie 6 miesięcy są usuwane.
         
Informowanie użytkowników mediów społecznościowych o ofertach i atrakcjach związanych z wypoczynkiem w APARTAMENTACH ZACISZE, odpowiadanie na zapytania kierowane za pośrednictwem tych portali dane dot. tożsamości dane kontaktowe Dane udostępnione przez użytkowników portali dane kontaktowe podane w korespondencji kierowanej za pośrednictwem portali anonimowe dane statystyczne (pliki cookies). Uzasadniony interes – realizacja polityki informacyjnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Aktywność związana z korzystania z mediów społecznościowych nie będzie archiwizowana poza serwisami. Zasady dostępności do danych tam zgromadzonych zawarte są w politykach prywatności podmiotów odpowiedzialnych za ich uruchomienie.

Gdzie przechowuje dane:

Dane zebrane za pośrednictwem strony www.apartamentyborytucholskie.pl przechowywane są
na serwerze zlokalizowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Hosting strony zapewnia profesjonalny dostawca.

Prowadzona przeze mnie strona internetowa www.apartamentyborytucholskie.pl jest zabezpieczona przez certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja między serwerem a komputerem użytkownika jest szyfrowana.

Komu udostępniam dane:

Zgromadzone dane udostępniam zaufanym podmiotom zewnętrznym, wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnych z Państwa oczekiwaniem, takim jak: dostawcy: hostingu, platformy rezerwacyjnej, usług płatniczych online i terminali płatniczych, innych usług informatycznych, firmom przewozowym (doręczenie przesyłek). Dostęp do danych uzyskują również podmioty świadczące usługi związane z obsługą księgową i prawną.

Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

Korzystając z przycisków umieszczonych na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl kierujących do mediów społecznościowych Państwa dane, zostają przekazane do podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Podmioty te same ustalają zasady gromadzenia danych osobowych. Rekomenduję zapoznanie się z treścią udostępnionych tam Polityk prywatności.

Jakie przysługują Państwu prawa:

Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i prawo dostępu do danych osobowych.

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji m.in. o tym, które dane osobowe przechowuje, w jakim celu, komu dane przekazałam, jak długo będę je przechowywać i skąd je pozyskałam. Aby, to zrobić proszę o kontakt za pośrednictwem maila: zacisze@gmail.com.

W ramach prawa dostępu do danych udostępniam również na Państwa wniosek kopię danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo zmienić lub uzupełnić swoje dane osobowe, proszę o zgłaszanie takiego wniosku
za pośrednictwem maila: zacisze@gmail.com.

Na czas realizacji tego wniosku możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Z takim wnioskiem możecie Państwo również wystąpić w następujących sytuacjach:

  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane są niezbędne do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń lub ochrony praw innego podmiotu.

Prawo do przenoszenia danych:

W przypadku danych wprowadzanych przez Państwa za pośrednictwem strony www.apartamentyborytucholskie.pl są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który umożliwia mi sporządzenie kopii danych (w formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją takiego prawa, proszę o kontakt za pośrednictwem maila: zacisze@gmail.com. Plik z danymi na Państwa żądanie mogę również wysłać innemu administratorowi.

Prawo do bycia zapomnianym:

W każdej chwili, na Państwa życzenie, usunę dane osobowe, jeżeli nie będę zobowiązana dalej ich przechowywać. Nie będę mogła niezwłocznie zrealizować Państwa wniosku m.in. w następujących sytuacjach:

  • kiedy jestem zobowiązana przechowywać dane w celach księgowych i podatkowych;
  • nadal Państwa dane są mi niezbędne – np. istnieją niezamknięte sprawy związane z rozliczeniem świadczonych usług lub trwa dochodzenie praw z tytułu wyrządzonych szkód;
  • jeśli w przeszłości korzystali Państwo z naszym usług w niewłaściwy sposób.

Na wszystkie wnioski zgłoszone w tej sprawie za pośrednictwem maila: info.zacisze@gmail.com odpowiem w sposób wyczerpujący.

Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzam Państwa dane osobowe w sposób niewłaściwy, proszę o kontakt. Zawiadomienie mnie o Państwa obawach nie musi poprzedzać decyzji o zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Niemniej zawsze w czasie bezpośredniej rozmowy postaram się wyjaśnić Państwu moje postępowanie.

Więcej informacji na temat sposobu wnoszenia skarg do UODO dostępne pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Prawa nierealizowane:

Prawo do sprzeciwu

Jedynym przetwarzaniem danych opartych na przesłance uzasadnionego interesu jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, która jest nadrzędna wobec praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, dlatego mimo zgłoszonego wniosku dane będę nadal przetwarzać.

W zakresie marketingu usług własnych (newsletter) nie korzystam z przesłanki uzasadnionego interesu
a politykę informacyjną realizuję poprzez świadczenie bezpłatnych usług (umowa), z których możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować, korzystając z linku umieszczonego w przesyłanych wiadomościach.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Cenię sobie kontakt osobisty z Państwem, dlatego w prowadzonej działalności nie stosuję profilowania.

Aktualność polityki prywatności

Każda aktualizacja w niniejszej polityce prywatności będzie komunikowana osobom pozostającym ze mnąw stałym kontakcie (użytkownikom portali społecznościowych, korzystającym z newslettera), a aktualna jej wersja publikowana na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań re marketingowych,

kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.