Woziwoda

 Jedne z najbardziej znanych w Polsce pomników przyrody znajdują się na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. Oddalonego od naszych apartamentów w odległości spacerowej, bo tylko 3,5 km. Jednym z takich pomników jest 350 letni Zbyszko. Zbyszko to dąb szypułkowy, którego wysokość wynosi ponad 17 metrów a średnica w obwodzie ma aż… 7 metrów!

Fot. Robert Piątkowski, Paweł Siwek

Zbyszko jest najbardziej znanym drzewem w Borach Tucholskich, ale ma w Nadleśnictwie Woziwoda także wielu swoich innych, starych przyjaciół. Z 42 pomników przyrody tu się znajdujących, 25 to prastare drzewa. Najliczniejszą grupę stanowią właśnie dęby szypułkowe, z których najmłodsze mają po 200 lat. Inne okazy to stare cisy, objęte w Polsce ścisłą ochroną. Kiedy zarazimy się już miłością do drzew i zainteresujemy ich różnorodnością, zobaczymy, że na terenie Nadleśnictwa Woziwoda można odnaleźć również gatunki obcego pochodzenia, jak rzadki w Polsce dąb błotny. Kilka jego egzemplarzy odnaleziono nad jeziorem Świdno.

Źródło http://www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl/pomniki-przyrody#.XjllYy2BhQJ