Rezerwat Tysiąca Cisów

Zacisze ma szczęście mieścić się obok najstarszych w Borach Tucholskich atrakcji. Jedną z nich jest stworzony na początku XIX wieku Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. Zwany także Rezerwatem Tysiąca Cisów, jest on najstarszym rezerwatem przyrody w Polsce i drugim takim w Europie. W 2027 roku minie 200 lat od jego założenia. W rezerwacie rośnie ponad 3500 cisów, z czego wiele to drzewa kilkusetletnie. Położony jest w południowo-wschodniej części Borów Tucholskich (40 km od naszej lokalizacji) i obejmuje obszar lasów, łąk i wód pięknego jeziora Mukrz. Znajdujące się tu drzewa uznawane są za najliczniejsze i najstarsze skupisko cisa w stanowisku naturalnym w Europie. Swoje imię rezerwat zawdzięcza miłości jaką miejsce to darzył Leon Wyczółkowski, przez wiele lat od 1926 roku, przyjeżdżający w Bory Tucholskie by malować ich wyjątkową urodę. 

Fot. Wojciech Musiał

Pod ochroną

Pierwsza notatka o tzw. „surowej ochronie” tych drzew pochodzi jeszcze z 1827 roku i odnaleziona została przez niemieckiego przyrodnika Hugo Conwentza w Nadleśnictwie Wierzchlas. W 1920 roku teren rezerwatu przejęły polskie władze administracji leśnej. Dokładną inwentaryzację drzewostanu przeprowadzano aż przez 6 lat, w latach 1928-1934. Podczas okupacji rezerwat nadal podlegał ochronie. W 1956 roku  obszar rezerwatu ustalono na powierzchni 80 hektarów, stopniowo go powiększając do 113,61 ha w roku 2017.