Pełna polityka prywatności wraz z tabelą dostępna w pliku pdf do pobrania: zacisze-polityka-pywatności-21.03.2022r.

Polityka prywatności

 

Prywatność moich Gości jak również osób odwiedzających stronę internetową APARTAMENTÓW ZACISZE jest dla mnie bardzo ważna. Informacje na temat tego jak gromadzę i przetwarzam dane osobowe oraz jakimi kieruje się zasadami zawarłam w Polityce prywatności, którą poniżej udostępniam. Nie pomijam w niej kwestii związanej z umożliwieniem Państwu realizacji praw przewidzianych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dla czytelności aktu podzieliłam go na zatytułowane części, niemniej w każdej chwili w razie wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji. Na każde zapytanie kierowane na adres info@apartamentyborytucholskie.pl  odpowiadam niezwłocznie.

 

Kto zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe:

Agnieszka Lovell

89-504 Poczta Legbąd,  Klocek 31
NIP: 5782479805
mail: info@apartamentyborytucholskie.pl

 

Jakie dane zbieram i dlaczego:

Składając zapytanie dot. wypoczynku w APARTAMENTACH ZACISZE, a następnie korzystając z moich usług stajecie się Państwo automatycznie stroną umowy najmu. To uprawnia mnie, a nawet zobowiązuje
do zbierania danych osobowych, poszczególne cele, zakres danych oraz podstawy prawne działania  zawiera poniższa tabela. W tabeli wskazuje również czas, przez jaki przetwarzam dane, a jest on możliwie najkrótszy
w stosunku dla celu, do jakiego je zebrałam.

Gdzie przechowuje  dane

Dane zebrane za pośrednictwem strony www.apartamentyborytucholskie.pl przechowywane są
na serwerze zlokalizowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Hosting strony zapewnia profesjonalny dostawca.

Prowadzona przeze mnie strona internetowa  www.apartamentyborytucholskie.pl  jest zabezpieczona przez certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja między serwerem a komputerem użytkownika jest szyfrowana.

Komu udostępniam dane

Zgromadzone dane udostępniam zaufanym podmiotom zewnętrznym, wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnych z Państwa oczekiwaniem, takim jak: dostawcy: hostingu, platformy rezerwacyjnej, usług płatniczych online i terminali płatniczych, innych usług  informatycznych, firmom przewozowym (doręczenie przesyłek). Dostęp do danych uzyskują również podmioty  świadczące usługi związane z obsługą księgową i prawną.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

 

Korzystając z przycisków umieszczonych na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl kierujących do mediów społecznościowych Państwa dane zostają przekazane do podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Podmioty te same ustalają zasady gromadzenia danych osobowych. Rekomenduję zapoznanie się z treścią udostępnionych tam Polityk prywatności.

 

Jakie przysługują Państwu prawa

 

prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i prawo dostępu do danych osobowych
W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji m.in. o tym, które dane osobowe przechowuje,
w jakim celu, komu dane przekazałam, jak długo będę je przechowywać i skąd je pozyskałam. Aby to zrobić proszę o kontakt za pośrednictwem maila info@apartamentyborytucholskie.pl

W ramach prawa dostępu do danych udostępniam również na Państwa wniosek kopię danych.

 

 prawo do sprostowania danych osobowych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Jeżeli chcą Państwo zmienić lub uzupełnić swoje dane osobowe, proszę o zgłaszanie takiego wniosku
za pośrednictwem  maila: info@apartamentyborytucholskie.pl

Na czas realizacji tego wniosku możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Z takim wnioskiem możecie Państwo również wystąpić w następujących sytuacjach:

  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane są niezbędne do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń, lub ochrony praw innego podmiotu.

prawo do przenoszenia danych

W przypadku danych wprowadzanych przez Państwa za pośrednictwem strony www.apartamentyborytucholskie.pl są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który umożliwia mi sporządzenie kopii danych (w formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją takiego prawa proszę o kontakt za pośrednictwem maila:  info@apartamentyborytucholskie.pl Plik z danymi na Państwa żądanie mogę również wysłać innemu administratorowi.

prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili, na Państwa życzenie, usunę dane osobowe, jeżeli nie będę zobowiązana dalej ich przechowywać.  Nie będę mogła niezwłocznie zrealizować Państwa wniosku m.in. w następujących sytuacjach:

  • kiedy jestem zobowiązana przechowywać dane w celach księgowych i podatkowych;
  • nadal Państwa dane są mi niezbędne – np. istnieją niezamknięte sprawy związane z rozliczeniem świadczonych usług lub trwa dochodzenie praw z tytułu wyrządzonych szkód;
  • jeśli w przeszłości korzystali Państwo z naszym usług w niewłaściwy sposób.

Na wszystkie wnioski zgłoszone w tej sprawie za pośrednictwem maila:  info@apartamentyborytucholskie.pl odpowiem w sposób wyczerpujący.

 

prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzam Państwa dane osobowe w sposób  niewłaściwy proszę o kontakt. Zawiadomienie mnie o Państwa obawach nie musi poprzedzać decyzji o zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Niemniej zawsze w czasie bezpośredniej rozmowy postaram się wyjaśnić Państwu moje postępowanie.

Więcej informacji na temat sposobu wnoszenia skarg do UODO dostępne pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

Prawa nierealizowane: 

prawo do sprzeciwu

Jedynym przetwarzaniem danych opartych na przesłance uzasadnionego interesu jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, która jest nadrzędna wobec praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, dlatego mimo zgłoszonego wniosku dane będę  nadal przetwarzać.

 

W zakresie marketingu usług własnych (newsletter) nie korzystam z przesłanki uzasadnionego interesu
a politykę informacyjną realizuję poprzez świadczenie bezpłatnych usług (umowa), z których możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować korzystając z linku umieszczonego w przesyłanych wiadomościach.

 

prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Cenię sobie kontakt osobisty z Państwem, dlatego w prowadzonej działalności nie stosuję profilowania.

 

Aktualność polityki prywatności

Każda aktualizacja w niniejszej polityce prywatności będzie komunikowana osobom pozostającym ze mną
w stałym kontakcie (użytkownikom portali społecznościowych, korzystającym z newslettera), a aktualna jej wersja publikowana na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl.  

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji,
np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury
i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.