Regulamin

By najem apartamentów stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu w Borach Tucholskich proszę wszystkich naszych Gości o zapoznanie się i stosowanie do postanowień poniższego Regulaminu. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji lub rozpoczęcie pobytu jest jednoznaczne z akceptacją warunków świadczenia usług przez Apartamenty Zacisze.

Regulamin świadczenia usług w obiekcie Apartamenty Zacisze 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w Apartamentach Zacisze.
 2. Dokonanie rezerwacji lub rozpoczęcie pobytu w Apartamentach Zacisze stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu miejsc noclegowego na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 3.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  • obiekt zamiennie Apartamenty Zacisze– rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną znajdującą się w miejscowości Klocek 31  89-504 Legbąd,
  • apartament– rozumie się przez to apartament składający się z jednego pokoju i łazienka lub dwóch pokoi, w tym wydzielonej sypialni i łazienki, na którego wyposażeniu znajduje się aneks kuchenny. Szczegółowy ich opis znajduje się na stronie apartamentyborytucholskie.pl,
  • Właściciel – rozumie się przez to Agnieszkę Lovell prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APARTAMENTY ZACISZE BORY TUCHOLSKIE,
  • Gość – rozumie się przez to osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Właścicielem umowę o świadczenie usług na swoją rzecz, lub na rzecz innych osób, jak również te osoby.                                                                                             
 1. Korzystanie z obiektu przez osoby z dysfunkcją ruchu jest utrudnione (łazienki z prysznicami znajdują się na piętrach apartamentów). W przypadku chęci skorzystania z obiektu prosimy o kontakt z Właścicielem przed dokonaniem rezerwacji w celu szczegółowego zapoznania się z panującymi warunkami.
 2. W obiekcie są akceptowane zwierzęta. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

II. Świadczone usługi                                                 

 1. Apartamenty funkcjonują przez cały rok.
 2. Nie ma minimalnego okresu najmu, cena zależy od długości pobytu.
 3. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W miarę możliwości istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu, musi jednak być ona ustalona z Właścicielem. Za nieuzgodnione przedłużanie pobyt będzie naliczana dodatkowa opłata według cennika.
 4. Możliwość przedłużenia pobytu o kolejne doby poza okres wskazany w dniu rezerwacji jest realizowana w miarę dostępności miejsc noclegowych w Apartamentach Zacisze.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Gościem obejmuje wynajem miejsc noclegowych dla niego lub/oraz wskazanych przez niego osób. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gości.  Bez zgody Właściciela nie może udostępniać apartamentów innym osobom.
 6. Aneksy kuchenne znajdujące się w apartamentach wyposażone są w chłodziarkę, ceramiczką płytę grzejną, czajnik, zestaw naczyń i sztućców oraz zastawę stołową, umożliwiające przygotowanie posiłków we własnym zakresie.
 7. Na terenie Apartamentów Zacisze znajduje się udostępniany Gościom w cenie pobytu  monitorowany, ogrodzony, niestrzeżony parking (jedno miejsce parkingowe na apartament).
 8. W cenę najmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd – do 15 KW/H dziennie, woda). W okresach grzewczych przy racjonalnym użytkowaniu wartość ta zazwyczaj wystarcza na pobyt bez dopłat. Stan licznika odnotowywany jest w karcie meldunkowej. Dodatkowo w apartamentach ZŁOTYM i KRYSZTAŁOWYM znajdują się małe piece do palenia drewnem.
 9. Goście mają możliwość korzystania z infrastruktury zlokalizowanej na terenie obiektu: altany do grillowania, miejsca patroszenia i sprawiania ryb, leżaków, hamaków, rowerów, dla najmłodszych zorganizowano plac zabaw (zasady korzystania opisane w odrębnym regulaminie).
 10. W apartamentach Goście mają dostęp do kilkunastu programów telewizyjnych oraz bezprzewodowego Internetu w całym obiekcie (hasło udostępniane w karcie powitalnej w apartamentach).
 11. Przed przyjazdem Gości apartamenty są sprzątane z należytą starannością, ręczniki i pościel są zmieniane raz na 7 dni pobytu.   W trakcie pobytu, w razie zaistnienia konieczności, istnieje możliwość posprzątania apartamentu (potrzebę należy zgłosić Właścicielowi).
 12. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w cenniku.

III. Cennik, rezerwacja i płatności  

 1. Podstawą naliczania opłat za usługi jest cennik usług publikowany na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl, portalach współpracujących z obiektem oraz udostępniony na terenie obiektu.
 2. Gości obowiązują ceny wskazane w dniu rezerwacji i w miejscu jej dokonania.
 3. Ceny określone w cenniku oraz warunki świadczenia usług mogą, ulec zmienia na potrzeby ofert promocyjnych, ofert prezentowanych na portalach rezerwacyjnych, indywidualnych uzgodnień.
 4. Rezerwacji można dokonywać osobiście, mailowo zacisze@gmail.comlub telefonicznie 507686890 bądź za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej formularza rezerwacji.
 5. W przypadku rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu (nie mniej niż równoważność trzech noclegów przy pobytach krótkoterminowych), który należy przelać na wskazany rachunek bankowy w terminie do 5 dni od momentu dokonania rezerwacji lub za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych – operatora płatności, z którego korzysta system rezerwacyjny uruchomiony na stronie internetowej. Brak wpłaty w terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
 6. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku Właściciel potwierdza rezerwację mailem, telefonicznie lub smsem.
 7. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji, przedłużenie pobytu lub zmiany apartamentu, pod warunkiem że zostanie to zgłoszone Właścicielowi mailowo lub telefonicznie na co najmniej 21 dni przed terminem rezerwacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe.
 8. Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tytułu rezerwacji obowiązki. Obie osoby muszą ten fakt zgłosić do Właściciela.
 9. W przypadku niepojawienia się Gości w drugim dniu rezerwacji do godziny 11.00 (braku informacji drogą mailową lub poprzez SMS o opóźnieniu przyjazdu) Właściciel zastrzega sobie możliwość dalszego wynajęcia rezerwowanego terminu bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku.
 10. W dniu rozpoczęcia pobytu Goście są zobowiązani co do zasady zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację przed wydaniem kluczy do apartamentów.
 11. Płatności w obiekcie dokonuje się w formie gotówki lub przelewem na rachunek bankowy tylko w przypadku użycia płatności ekspresowej (kwota musi być zaksięgowana na rachunku do końca pierwszego dnia pobytu).
 12. W przypadku rezygnacji z pobytu nie dokonuje się zwrotu zadatku, który traktowany jest jako odszkodowanie niedotrzymania zobowiązania przyjazdu. Również nie podlega zwrotowi należność opłacona za najem, za niewykorzystany pełen okres rezerwacji.
 13. Za usługi dodatkowe nieobjęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług lub na koniec pobytu. Zapłata przyjmowana jest tylko gotówką.
 14. Za opłacone usługi zostaje wystawiony dokument sprzedaży, który może być zgodnie z wyborem Gościa – paragonem fiskalnym lub fakturą vat. Chęć uzyskania faktury vat Gość powinien zgłosić już w pierwszym dniu pobytu, w razie braku takiej informacji dokument zostanie przesłany na adres wskazany w kacie meldunkowej. 

IVPrzyjazd Gości oraz zasady korzystania z obiektu

 1. Przekazanie kluczy do apartamentu następuje po okazaniu przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamości, podania ilości osób towarzyszących mu w czasie wypoczynku, numerów rejestracyjnych parkującego na terenie obiektu samochodu, danych do kontaktu oraz własnoręcznego podpisania przez Gościa Karty meldunkowej.
 2. Przekazanie jak i odbiór apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela, który w tym czasie udziela instrukcji w zakresie zasad korzystania z sprzętu znajdującego się w apartamencie. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeniami w nim znajdującymi się. Niezgłoszenie uwag oznacza, ze został on oddany do użytku  Gościom w stanie niebudzącym zastrzeżeń.
 3. Klucze do apartamentu pozostają w dyspozycji Gości przez cały pobyt,  zgubienie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty według cennika.
 4. Dodatkowe sprzątanie odbywa się w czasie obecności Gości.
 5. Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie. Goście zobowiązani są do zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczenia apartamentu. Przed wyjściem należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np. lokówka, suszarka do włosów itp. W przypadku użytkowania piecyków na drewno w apartamentach ZŁOTYM i KRYSZTAŁOWYM ugasić ogień.
 6. Wyposażenie apartamentów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie powstałe uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi.
 7. Właściciel nie odpowiada za niedogodności w dostawie prądu, Internetu, wody wynikające z winy dostawców mediów.
 8. Na terenie obiektu Goście szanują nawzajem prawo do wypoczynku, tj.
  • przestrzegają ciszy nocnej obowiązującej pomiędzy godzinami 22.00 a 7.00;
  • w czasie dnia słuchają  radia, telewizji czy innych środków przekazu, jak również nie grają na instrumentach w sposób zakłócający spokój pozostałym Gościom;
  • nie pozostawiają dzieci i zwierząt bez nadzoru i opieki na terenie obiektu.
 1. Na terenie obiektu istnieje wyznaczone miejsce do grillowania oraz patroszenia i przyrządzalnia ryb. Ze względów bezpieczeństwa i wygody dla pozostałych Gości czynności te nie mogą być wykonywane w apartamentach.
 2. Umeblowanie i rozmieszczenie sprzętów w apartamentach jest przemyślane, ich przestawienie wymaga zgody Właściciela. Na terenie obiektu są miejsca wyznaczone do odpoczynku (altany, ławki itp.) wyposażone w odpowiednie meble do użytku zewnętrznego – Goście nie mają potrzeby wynoszenie krzeseł na zewnątrz.
 3. Każdy apartament wyposażony jest w kosze do segregacji odpadów.
 4. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową w apartamencie mogą być używane tylko urządzeń będących na jego wyposażeniu (poza komputerami, maszynkami do golenia, lokówkami czy suszarkami do włosów itp.).
 5. Z uwagi na przenikanie tkanin zapachami Właściciel nie wyraża zgody na palenie w apartamentach tytoniu czy innych używek. W przypadku nieprzestrzegania zasady opłata za neutralizację zapachów i aromatyzację apartamentu obciąża Gościa (według cennika). Na terenie obiektu wyznaczono miejsca przeznaczone do palenia tytoniu.
 6. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym. W dniu zakończenia pobytu, przed zdaniem kluczy, Goście zobowiązani są uprzątnąć apartament a zdanie kluczy poprzedzone, jest oceną jego stanu technicznego przez Właściciela oraz spisaniem liczników. Uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, urządzeń technicznych i wyposażenia apartamentu czy obiektu powstałych z winy jego lub odwiedzających osób obciążają Gościa. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za osoby nieletnie będące pod ich opieką w czasie pobytu w obiekcie. Sposób pokrycia strat zostaje określony przez Właściciela i musi być uregulowany przed opuszczeniem obiektu.
 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Goście są zobowiązani do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, opuszczenia obiektu wraz z osobami z nimi przebywającymi. Właściciel zachowuje wpłacone wartości pieniężne, na pokrycie ewentualne straty wyrządzonych na terenie obiektu.                                                                                                                         

V. Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. W przypadku pozostawienia przez Gości przedmiotów osobistego użytku (za wyjątkiem żywności, środków higieny osobistej oraz środków czystości) Właściciel podejmie próbę kontaktu (telefonicznie lub mailem) w celu ustalenia sposobu odzyskania pozostawionych przedmiotów.
 2. W przypadku otrzymania dyspozycji odesłania przedmiotów zostaną one odesłane na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany w Karcie meldunkowej. W przypadku nieotrzymania dyspozycji odesłania Właściciel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.     

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu  w apartamentach  rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Właściciela lub Gości albo szkodę na osobie Gości, lub innych osób przebywających na terenie obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokój osób wypoczywających.
 2. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Właściciel udostępnia w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.apartamentyborytucholskie.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.